за Христос

Евреи 8:6-12   

6 но на дело Христос е получил толкова по-добро служение, колкото и заветът, на който Той е ходатай, е по-добър като утвърден върху по-добри обещания.
7 Защото ако онзи първи завет е бил без недостатък, Бог не би търсил място за втори.
8 А, напротив, когато порицава израелтяните, казва:
"Ето, идат дни, казва Господ,
когато ще сключа с Израелевия дом и с Юдовия дом нов завет;
9 не такъв завет, какъвто сключих с бащите им
в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа от Египетската земя;
защото те не устояха в завета Ми
и Аз ги оставих, казва Господ.
10 Защото ето завета, който ще сключа с Израелевия дом:
След онези дни, казва Господ,
ще положа законите Си в ума им
и ще ги напиша в сърцата им;
Аз ще бъда техен Бог
и те ще бъдат Мой народ.
11 И няма вече да учат всеки съгражданина си
и всеки брат си, като му казват: Познай Господа!
Защото всички ще Ме познават,
от малък до голям между тях.
12 Защото ще покажа милост към неправдите им
и греховете им (и беззаконията им) няма да помня вече."
Евреи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13