за Христос

Евреи 8   

1 Исус Христос е небесният Първосвещеник
А главното в това, което казваме, е следното: Ние имаме такъв Първосвещеник, Който седна отдясно на престола на Величието в небесата,
2 служител на светилището и на истинската скиния, която Господ е поставил, а не човек.
3 Защото всеки първосвещеник се поставя да принася и дарове, и жертви; затова е нужно и Този Първосвещеник да има нещо да принася.
4 А ако беше на земята, Той дори нямаше да бъде свещеник, защото има такива, които принасят даровете според закона
5 (които служат на онова, което е само образ и сянка на небесните неща, както бе заповядано на Моисей, когато щеше да направи скинията; защото: "Внимавай, му каза Бог, да направиш всичко по образеца, който ти бе показан на планината"),
6 но на дело Христос е получил толкова по-добро служение, колкото и заветът, на който Той е ходатай, е по-добър като утвърден върху по-добри обещания.
7 Защото ако онзи първи завет е бил без недостатък, Бог не би търсил място за втори.
8 А, напротив, когато порицава израелтяните, казва:
"Ето, идат дни, казва Господ,
когато ще сключа с Израелевия дом и с Юдовия дом нов завет;
9 не такъв завет, какъвто сключих с бащите им
в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа от Египетската земя;
защото те не устояха в завета Ми
и Аз ги оставих, казва Господ.
10 Защото ето завета, който ще сключа с Израелевия дом:
След онези дни, казва Господ,
ще положа законите Си в ума им
и ще ги напиша в сърцата им;
Аз ще бъда техен Бог
и те ще бъдат Мой народ.
11 И няма вече да учат всеки съгражданина си
и всеки брат си, като му казват: Познай Господа!
Защото всички ще Ме познават,
от малък до голям между тях.
12 Защото ще покажа милост към неправдите им
и греховете им (и беззаконията им) няма да помня вече."
13 А като каза "нов завет", Той обявява първия за остарял. А онова, което овехтява и остарява, е близо до изчезване.
Евреи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13