за Христос

Защото е известно, че нашият Господ произлезе от Юдовото племе, а относно това племе Моисей не каза нищо за свещеници.

Слушай Евреи 7:14
Евреи 7:14

Препратки:

Други преводи на Евреи 7:14: