за Христос

Евреи 7   

1 Свещенството на Мелхиседек
Защото този Мелхиседек, салимски цар, свещеник на Всевишния Бог, който срещна Авраам, когато се връщаше от поражението на царете, и го благослови,
2 на когото Авраам отдели и десятък от цялата плячка - той, който е първо, по значението на името си, цар на правда, а после и салимски цар, цар на мир,
3 без баща, без майка, без родословие, без да има или начало на дни, или край на живот, но оприличен на Божия Син, остава завинаги свещеник.
4 А помислете колко велик беше този човек, на когото патриарх Авраам даде и десятък от най-добрата плячка.
5 Защото, докато онези от Левиевите потомци, които приемат свещенството, имат заповед по закона да вземат десятък от народа, т. е. от братята си, макар и да са произлезли от чреслата на Авраам,
6 той обаче, който не е произлязъл от техния род, взе десятък от Авраам и благослови този, на когото бяха дадени обещанията.
7 А безспорно по-долният бива благославян от по-горния.
8 И в единия случай смъртните човеци вземат десятък, а в другия - този, за когото се свидетелства, че живее.
9 И, така да се каже - сам Левий, който взема десятък, даде десятък чрез Авраам;
10 защото беше още в чреслата на баща си, когато Мелхиседек срещна Авраам.
11 И така, ако би имало съвършенство чрез левитското свещенство (защото под него народът получи закона), каква нужда е имало вече да се издигне друг свещеник, според Мелхиседековия чин, и да не се смята според Аароновия чин?
12 Защото ако се промени свещенството, по необходимост става промяна и на закона.
13 Понеже Този, за Когото се казва това, принадлежи на друго племе, от което никой не е служил на олтара.
14 Защото е известно, че нашият Господ произлезе от Юдовото племе, а относно това племе Моисей не каза нищо за свещеници.
15 Свещеник като Мелхиседек
Това, за което говорим, става още по-явно, тъй като по подобие на Мелхиседек се издига друг Свещеник,
16 Който се установи не по закон, изразен в плътска заповед, а по силата на един безкраен живот;
17 защото за Него свидетелства:
"Ти си свещеник довека
според чина Мелхиседеков";
18 защото по този начин се унищожава по-предишната заповед поради нейната слабост и безполезност
19 (понеже законът не е усъвършенствал нищо), а се въвежда една по-добра надежда, чрез която се приближаваме до Бога.
20 И доколкото това стана не без заклеване
21 (защото те ставаха свещеници без заклеване, а Той - със заклеване от страна на Този, Който Му казва:
"Господ се закле и няма да се разкае, като каза:
Ти си свещеник довека"),
22 дотолкова на по-добър завет Исус стана Поръчител.
23 При това поставените свещеници са били мнозина, защото смъртта им пречеше да продължават в чина си,
24 а Той, понеже пребъдва вечно, има свещенство, което не преминава към друг.
25 Затова и може съвършено да спасява тези, които идват при Бога чрез Него, понеже винаги живее, за да ходатайства за тях.
26 Защото такъв Първосвещеник ни трябваше: свят, невинен, непорочен, отделен от грешните и възвисен по-горе от небесата;
27 Който няма нужда всеки ден, като онези първосвещеници, да принася жертви първо за своите грехове, после за греховете на народа; защото направи това веднъж завинаги, като принесе Себе Си.
28 Защото законът поставя за първосвещеници немощни човеци; а думите на клетвата, която беше след закона, поставят Сина, Който е усъвършенстван навеки.
Евреи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13