за Христос

Евреи 5   

1 Защото всеки първосвещеник, който е взет измежду човеците, се поставя да принася дарове и жертви на Бога за греховете на човеците,
2 такъв първосвещеник, който може да състрадава с невежите и заблудилите се, защото и сам той е обиколен с немощ;
3 и затова е длъжен да принася жертва за греховете както за народа, така и за себе си.
4 А както никой не взема на себе си тази почит, освен когато бъде призван от Бога, както беше Аарон,
5 така и Христос не присвои за Себе Си славата да стане първосвещеник, а Му я даде Онзи, който Му е казал:
"Ти си Мой Син,
Аз днес Те родих";
6 както и на друго място казва:
"Ти си свещеник довека
според чина Мелхиседеков."
7 Този Христос в дните на плътта Си, като принесе със силен вик и със сълзи молитви и молби на Този, Който можеше да Го избави от смърт, и като бе послушан поради благоговението Си,
8 макар и да е Син, пак се научи на послушание от това, което пострада,
9 и като се усъвършенства, стана причина за вечно спасение на всички, които са Му послушни,
10 наречен от Бога Първосвещеник според Мелхиседековия чин.
11 Наставления за постоянство в Христовото учение
Върху това имаме да кажем много неща и трудни за поясняване, защото сте станали лениви в слушане.
12 Понеже, макар според изтеклото време вие досега трябваше и учители да станете, пак имате нужда да ви учи някой кои са първите начала на Божиите слова и стигнахте дотам, че се нуждаете от мляко, а не от твърда храна.
13 Защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен в учението за правдата, понеже е невръстен;
14 а твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото.
Евреи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13