за Христос

Евреи 4   

1 Вярващите и Божието обещание
И така, понеже ни остава обещание да влезем в Неговата почивка, нека се боим да не би да се открие, че някой от вас не е достигнал до нея.
2 Защото на нас бе донесено едно благовестие, както и на тях; но словото, което те чуха, не ги ползва, понеже не се съедини чрез вяра в онези, които го чуха.
3 Затова ние, повярвалите, влизаме в тази почивка; както каза Бог:
"Така се заклех в гнева Си:
Те няма да влязат в Моята почивка";
ако и да са били свършени делата Му още при създаването на света.
4 Защото някъде си е говорил за самия ден така: "И почина си Бог на седмия ден от всичките Си дела";
5 а пък на това място:
"Няма да влязат в Моята почивка."
6 И така, понеже остава да влязат някои в нея, а на онези, на които по-рано се благовести, не са влезли поради неверието си,
7 затова Той пак определя един ден, "днес", като казва толкова време по-късно чрез Давид, както вече казахме:
"Днес, ако чуете Неговия глас,
не закоравявайте сърцата си."
8 Защото ако Исус Навин беше им дал почивка, Бог не би говорил след това за друг ден.
9 Следователно за Божия народ остава една съботна почивка.
10 Защото онзи, който е влязъл в Неговата почивка, той си е починал от своите дела, както и Бог от Своите Си.
11 Затова нека се постараем да влезем в тази почивка, за да не падне някой в това, да дава същия пример на неверие.
12 Защото Божието слово е живо, действено, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето.
13 И няма създание, което да не е явно пред Бога; а всичко е голо и разкрито пред очите на Този, пред Когото има да отговаряме.
14 Исус Христос е великият Първосвещеник
И така, като имаме велик Първосвещеник Исус, Божия Син, Който е преминал до най-високите небеса, нека държим това, което сме изповядали.
15 Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите слабости, а имаме Един, Който е бил във всичко изкушен като нас, но пак е без грях.
16 Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага в подходящото време.
Евреи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13