за Христос

Евреи 3   

1 Исус Христос превъзхожда Моисей
Затова, святи братя, участници в небесното призвание, размислете за Апостола и Първосвещеника, Когото ние изповядваме, Исус,
2 Който беше верен на Този, Който Го постави, както беше и Моисей - в целия Негов дом.
3 Понеже Той се удостои със слава, толкова по-голяма от Моисеевата, колкото е по-голяма почитта, която има онзи, който е направил къщата, от почитта, която има къщата.
4 Защото всяка къща се строи от някого; а Този, Който е устроил всичко, е Бог.
5 И Моисей беше верен в целия Божий дом като слуга, за да засвидетелства за онова, което щеше да се говори по-късно;
6 а Христос, като Син, беше верен над Неговия дом.
Неговият дом сме ние, ако удържим докрай дръзновението и похвалата на надеждата си.
7 Обещанието на Бога и неверието на Неговия народ
Затова, както казва Святият Дух:
"Днес, ако чуете гласа Му,
8 не закоравявайте сърцата си, както в преогорчението,
както в деня на изкушението в пустинята,
9 където бащите ви Ме изкушиха, изпитаха Ме.
И видяха делата Ми четиридесет години.
10 Затова възнегодувах против това поколение.
И казах: Винаги се заблуждават със сърцата си,
те не са познали Моите пътища.
11 Така се заклех в гнева Си:
Те няма да влязат в Моята почивка."
12 Внимавайте, братя, да не би да има у някого от вас нечестиво, невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог;
13 но се увещавайте един друг всеки ден, докато още е "днес", да не би някой от вас да се закорави чрез измамата на греха.
14 Защото ние участваме в Христос, ако удържим твърдо докрай първоначалната си увереност;
15 докато се казва:
"Днес, ако чуете гласа Му,
не закоравявайте сърцата си, както в преогорчението."
16 Защото кои, като чуха, Го преогорчиха? Не бяха ли всички онези, които излязоха от Египет чрез Моисей?
17 А против кои негодува четиридесет години? Не против онези ли, които съгрешиха и чиито трупове паднаха в пустинята?
18 На кои още се закле, че няма да влязат в Неговата почивка? Не на онези ли, които бяха непокорни?
19 И така, виждаме, че поради неверието си те не можаха да влязат.
Евреи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13