за Христос

Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват на онези, които ще наследят спасение?

Слушай Евреи 1:14
Евреи 1:14

Препратки:

Други преводи на Евреи 1:14: