за Христос

Евреи 13   

1 Задълженията на християнина
Постоянствайте в братолюбието.
2 Не забравяйте гостоприемството, понеже чрез него някои, без да знаят, са приели на гости ангели.
3 Помнете затворените, като че сте с тях заедно затворени, страдащите, понеже и самите вие сте в тяло.
4 Женитбата нека бъде на почит у всички и леглото - неосквернено, защото Бог ще съди блудниците и прелюбодейците.
5 Не се увличайте в сребролюбие; задоволявайте се с това, което имате, защото сам Бог е казал: "Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя";
6 така че дръзновено казваме:
"Господ ми е помощник; няма да се убоя;
какво ще ми направи човек?"
7 Съвети към търсещите бъдещия град
Помнете онези, които са ви били наставници, които са ви говорили Божието слово; и като се взирате в свършека на техния начин на живеене, подражавайте на вярата им.
8 Исус Христос е същият вчера, днес и до века.
9 Не се увличайте от разни и странни учения; защото е добре сърцето да се укрепва с благодат, а не с наредби за ястия, от които не са имали полза онези, които са се водили по тях.
10 Ние имаме олтар, от който нямат право да ядат онези, които служат в скинията.
11 Защото вън от стана се изгарят телата на животните, чиято кръв първосвещеникът внася в светилището като жертва за греховете.
12 Затова и Исус, за да освети народа чрез собствената Си кръв, пострада вън от градската порта.
13 И така, нека излизаме и ние към Него вън от стана, като понасяме позор за Него.
14 Защото тук нямаме постоянен град, но търсим бъдещия.
15 И така, чрез Него нека принасяме на Бога непрестанно хвалебна жертва, т. е. плод от устни, които изповядват Неговото име.
16 А не забравяйте да правите благодеяния и да споделяте с другите благата си, защото такива жертви са угодни на Бога.
17 Бъдете послушни на вашите наставници и им се покорявайте (защото те бдят за душите ви като отговорни за тях), за да изпълнят това бдение с радост, а не с въздишане; защото да бдят с въздишане не би било полезно за вас.
18 Молете се за нас, защото сме уверени, че имаме чиста съвест, като искаме във всичко да постъпваме добре.
19 А особено ви се моля да правите това, за да ви бъда по-скоро върнат.
20 Заключителен благослов и поздрави
А Бог на мира, Който чрез кръвта на единия вечен завет е въздигнал от мъртвите великия Пастир на овцете, нашия Господ Исус,
21 дано ви усъвършенства във всяко добро нещо, за да вършите Неговата воля, като действа във вас това, което е угодно пред Него чрез Исус Христос, на Когото да бъде слава във вечни векове. Амин.
22 Но моля ви се, братя, да не ви бъде тежко това увещателно слово, защото накратко ви писах.
23 Знайте, че нашият брат Тимотей е пуснат, с когото, ако дойде скоро, ще ви видя.
24 Поздравете всички ваши наставници и всички светии. Поздравяват ви тези, които са от Италия.
25 Благодат да бъде с всички вас. Амин.
Евреи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13