за Христос

Защото те за малко време са ни наказвали, според както им е било угодно, а Той - за наша полза, за да бъдем участници в Неговата святост.

Слушай Евреи 12:10
Евреи 12:10

Препратки:

Други преводи на Евреи 12:10:

Нашите земни бащи ни възпитаваха за кратко и така, както считаха за най-добре, а Бог ни възпитава за наше добро, за да можем да станем святи като него.
/Съвременен превод 2004/
Защото те са ни наказвали за кратко време, както са смятали за добре; а Той - за наша полза, за да бъдем участници в Неговата святост.
/Верен 2002/
Защото те за малко време са ни наказвали, според както им е било угодно, а Той - за наша полза, за да бъдем участници в Неговата святост.
/Библейско общество 2000/
Защото те за малко време са ни наказвали, според както им е било угодно, а Той - за наша полза, за да съучаствуваме в Неговата светост.
/Протестантски 1940/
Защото те ни наказваха за малко дни, според както им беше угодно; а Тоя - за полза, та да участвуваме в Неговата светост.
/Православен/
Защото те за малко време са ни наказвали според каквото им е било угодно, а той, за наша полза, да станем съучастници на неговата светост.
/Цариградски/
For they verily for a few days chastened us after their own pleasure; but he for our profit, that we might be partakers of his holiness.
/KJV/