за Христос

Евреи 12   

1 Примерът на Исус Христос
Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни оплита, и с търпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще,
2 като насочваме своя взор към Исус, Начинателя и Завършителя на нашата вяра, Който заради предстоящата Нему радост издържа кръст, като презря срама, и седна отдясно на Божия престол.
3 Защото размислете за Този, Който издържа от грешните такова противоборство срещу Себе Си, за да не ви дотяга и да не ставате малодушни.
4 Ползата от Божиите наказания
Не сте се още съпротивили до кръв в борбата си против греха.
5 И сте забравили увещанието, което ви съветва като синове:
"Сине мой, не презирай наказанието на Господа,
нито да отслабваш, когато те изобличава Той.
6 Защото Господ наказва този, когото обича,
и бие всеки син, когото приема."
7 Ако търпите наказание, Бог се отнася с вас като със синове; защото кой е този син, когото баща му не го наказва?
8 Но ако сте без наказание, за което всички са били определени да участват, тогава сте незаконно родени, а не синове.
9 Освен това, имали сме бащи по плът, които са ни наказвали и сме ги почитали; няма ли повече да се покоряваме на Отца на духовете ни и да живеем?
10 Защото те за малко време са ни наказвали, според както им е било угодно, а Той - за наша полза, за да бъдем участници в Неговата святост.
11 Никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко; но после донася правда като мирен плод за тези, които са се обучавали чрез него.
12 Наставления за мир и чистота
Затова "укрепете немощните ръце и отслабналите колене"
13 и направете за краката си прави пътища, за да не се отклони куцото, но, напротив, да бъде изцелено.
14 Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа.
15 И внимавайте да не би някой да не достигне до Божията благодат; да не би да поникне някой горчив корен, за да ви смущава и мнозинството да се зарази от него;
16 да не би някой да е блудник или нечестив, както Исав, който за едно ястие продаде първородството си;
17 понеже знаете, че даже когато искаше след това да наследи благословението, той бе отхвърлен, при все че го потърси със сълзи, защото не намери място за промяна на ума у баща си.
18 Превъзходството на небесния Йерусалим
Защото вие не сте пристъпили до планина осезаема, пламнала в огън, нито до тъмнина и буря,
19 нито до тръбен звук и глас на думи; такъв, че онези, които го чуха, се примолиха да не им се говори вече дума
20 (защото не можаха да изтърпят онова, което им се заповядваше: "Даже животно, ако се допре до планината, ще бъде убито с камъни";
21 и толкова страшна беше гледката, че Моисей каза: "Много съм уплашен и разтреперан");
22 но пристъпихме до хълма Сион, до града на живия Бог, небесния Йерусалим, и при десетки хиляди тържествуващи ангели,
23 при събора на първородните, които са записани на небесата, при Бога, Съдията на всички, при духовете на усъвършенстваните праведници,
24 при Исус, Посредника на новия завет, и при поръсената кръв, която говори по-добри неща от Авеловата.
25 Внимавайте да не презрете Този, Който говори; защото ако онези не избегнаха наказанието, като презряха този, който ги предупреждаваше на земята, то колко повече няма да избегнем ние, ако се отвърнем от Този, Който предупреждава от небесата!
26 Неговият глас разтърси тогава земята; а сега Той даде едно обещание, като каза: "Още веднъж Аз ще разтърся не само земята, но и небето."
27 А това "още веднъж" означава премахването на онези неща, които се клатят като направени неща, за да останат тези, които не се клатят.
28 Затова, понеже приемаме царство, което не се клати, нека бъдем благодарни и така да служим благоугодно на Бога с благоговение и страхопочитание;
29 защото нашият Бог е огън, който поглъща.
Евреи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13