за Христос

С вяра Раав, блудницата, не погина заедно с непокорните, като прие съгледвачите с мир.

Слушай Евреи 11:31
Евреи 11:31

Препратки:

Други преводи на Евреи 11:31: