за Христос

Евреи 10   

1 Превъзходството на Христовата жертва
Защото законът, като съдържа в себе си само сянката на бъдещите добрини, а не самата същност на нещата, то свещениците, които непрестанно принасят всяка година същите жертви, никога не могат с тях да направят съвършени в чистота онези, които пристъпват да жертват.
2 В противен случай те биха престанали да ги принасят; защото жертвоприносителите, веднъж очистени, не биха имали вече никакво изобличение на съвестта за грехове.
3 Но с тези жертви всяка година става напомняне за греховете.
4 Защото не е възможно кръв от телета и козли да отмахне грехове.
5 Затова Христос, като влиза в света, казва:
"Жертва и принос не си поискал,
но си Ми приготвил тяло;
6 всеизгаряния и приноси за грях не са Ти угодни.
7 Тогава казах: Ето, дойдох
(в свитъка на книгата е писано за Мене)
да изпълня Твоята воля, о, Боже."
8 Като казва първо: "Жертви и приноси, и всеизгаряния, и приноси за грях не си поискал, нито са Ти угодни" (които впрочем се принасят според закона),
9 после казва: "Ето, дойдох да изпълня волята Ти." Това означава: Той отмахва първото, за да постанови второто.
10 С тази воля ние сме осветени чрез принасянето на Исус Христовото тяло веднъж завинаги.
11 И всеки свещеник, като стои и служи всеки ден, принася много пъти същите жертви, които никога не могат да отмахнат грехове;
12 но Той, като принесе една жертва за греховете, седна завинаги отдясно на Бога
13 и оттогава насам чака, докато се положат враговете Му за Негово подножие.
14 Защото с един принос Той е усъвършенствал завинаги онези, които се освещават.
15 А и Святият Дух ни свидетелства за това; защото след като е казал:
16 "Ето завета, който ще сключа с тях
след онези дни, казва Господ:
Ще положа законите Си в сърцата им
и ще ги напиша в умовете им", прибавя:
17 "И греховете им, и беззаконията им няма да помня вече."
18 А където има прощение за тези неща, там вече няма принос за грях.
19 Новият път на вярата
И така, братя, като имаме чрез кръвта на Исус дръзновение да влезем в светилището
20 през новия и живия път, който Той е открил за нас през завесата, т. е. плътта Си,
21 и като имаме велик Свещеник над Божия дом,
22 нека пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра, със сърца, очистени от лукава съвест, и с тяло, измито в чиста вода;
23 нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен Онзи, Който е обещал това;
24 и нека се грижим един за друг, така че да се поощряваме към любов и добри дела,
25 като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да се увещаваме един друг, и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава.
26 Опасност от отстъпничество
Защото ако съгрешаваме самоволно, след като сме познали истината, не остава вече жертва за грехове,
27 а едно страшно очакване на съд и на едно огнено негодуване, което ще погълне противниците.
28 Ако някой, който е престъпил Моисеевия закон, умира безпощадно при думата на двама или трима свидетели,
29 тогава колко по-тежко наказание, мислите, ще заслужи онзи, който е потъпкал Божия Син и е сметнал за просто нещо пролятата при завета кръв, с която е осветен, и е оскърбил Духа на благодатта?
30 Защото познаваме Този, Който е казал: "На Мене принадлежи възмездието, Аз ще отплатя", и пак: "Господ ще съди народа Си."
31 Страшно е да падне човек в ръцете на живия Бог.
32 Наставления за постоянство и търпение
Припомняйте си още за първите дни, когато, след като бяхте просветени, претърпяхте голяма борба от страдания,
33 кога опозорявани с хули и оскърбления, кога пък като съучастници с тези, които страдаха така.
34 Защото вие не само страдахте с онези, които бяха в окови, но и радостно посрещахте разграбването на имота си, като знаете, че вие си имате по-добър и траен имот.
35 И така, не напускайте дръзновението си, за което имате голяма награда.
36 Защото ви е нужно търпение, така че, като извършите Божията воля, да получите обещаното.
37 "Защото още много малко време,
и ще дойде Този, Който има да дойде, и няма да се забави.
38 А който е праведен пред Мене, ще живее чрез вяра;
но ако се дръпне назад, няма да благоволи в него душата Ми."
39 Ние обаче не сме от онези, които се дърпат назад и се погубват, а от тези, които вярват и душата им се спасява.
Евреи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13