за Христос

Евреи 1   

1 Величието на въплътения Божий Син
Бог, Който в многобройни частични откровения и по много начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците,
2 в края на тези дни говори на нас чрез Сина, Когото постави Наследник на всичко, чрез Когото и направи световете,
3 Който е сияние на Неговата слава и съвършен образ на Неговото лице и Който държи всичко чрез Своето могъщо слово. Той, след като извърши чрез Себе Си очистване на греховете, седна отдясно на Величието във висините
4 Божият Син превъзхожда ангелите
и стана толкова по-горен от ангелите, колкото името, което е наследил, е по-превъзходно от тяхното.
5 Защото на кого от ангелите Бог е казал някога:
"Ти си Мой Син,
Аз днес Те родих";
и пак:
"Аз ще Му бъда Отец и Той ще ми бъде Син"?
6 А когато пък въвежда Първородния във вселената, казва:
"И поклонете се на Него всички Божии ангели."
7 И за ангелите казва:
"Който прави ангелите Си силни като ветрове
и служителите Си като огнен пламък."
8 А за Сина казва:
"Твоят престол, о, Боже, е до вечни векове;
и скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота.
9 Възлюбил си правда и си намразил беззаконие,
затова, Боже, Твоят Бог Те е помазал с елей на радост повече от Твоите събратя."
10 И пак:
"В началото Ти, Господи, си основал земята
и дело на Твоите ръце е небето;
11 те ще изчезнат, а Ти пребъдваш.
Да! Те всички ще остареят като дреха
12 и като наметало ще ги свиеш,
и те ще бъдат изменени.
Но Ти си същият
и Твоите години няма да се свършат."
13 А на кого от ангелите е казал някога:
"Седни отдясно Ми,
докато положа враговете Ти за Твое подножие"?
14 Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват на онези, които ще наследят спасение?
Евреи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13