за Христос

И той стана и отиде. И, ето, човек от Етиопия, евнух, велможа на етиопската царица Кандакия, който беше поставен над цялото й съкровище и беше дошъл в Йерусалим да се поклони,

Слушай Деяния 8:27
Деяния 8:27

Препратки:

Други преводи на Деяния 8:27:

Филип се приготви и тръгна. По пътя видя един етиопец евнух, важен служител на Кандакия, Етиопската царица, и отговарящ за цялата й хазна. Той беше ходил на поклонение в Ерусалим
/Съвременен превод 2004/
И той стана и отиде. И ето, човек от Етиопия, скопец, велможа на етиопската царица Кандакия, който беше поставен над цялото й съкровище, беше дошъл в Ерусалим да се поклони
/Верен 2002/
И той стана и отиде. И ето, човек от Етиопия, евнух, велможа на етиопската царица Кандакия, който беше поставен над цялото й съкровище, беше дошъл в Йерусалим да се поклони,
/Библейско общество 2000/
И той стана та отиде. И, ето, човек от Етиопия, скопец, велможа на етиопската царица Кандакия, който беше поставен над цялото й съкровище, и беше дошъл в Ерусалим да се поклони,
/Протестантски 1940/
Той стана и отиде; и ето, един етиопянин, скопец, велможа на Кандакия, етиопска царица, пазител на всичките й съкровища, който бе дошъл в Иерусалим на поклонение,
/Православен/
И стана и отиде. И, ето, человек от Етиопия, скопец, велможа на Кандакия Етиопската царица, който беше над всичката нейна хазна, той бе дошел в Ерусалим да се поклони;
/Цариградски/
And he arose and went: and, behold, a man of Ethiopia, an eunuch of great authority under Candace queen of the Ethiopians, who had the charge of all her treasure, and had come to Jerusalem for to worship,
/KJV/