за Христос

Филип и етиопецът
А ангел от Господа говори на Филип: Стани, тръгни на юг, по пътя, който слиза от Йерусалим през пустинята за Газа.

Слушай Деяния 8:26
Деяния 8:26

Препратки:

Други преводи на Деяния 8:26:

Господен ангел каза на Филип: Приготви се и тръгни на юг по пътя, който води през пустинята от Ерусалим до Газа.
/Съвременен превод 2004/
А Господен ангел говори на Филип и каза: Стани, иди към юг, по пътя, който слиза от Ерусалим през пустинята за Газа.
/Верен 2002/
А ангел от Господа говори на Филип, като каза: Стани, иди на юг, по пътя, който слиза от Йерусалим през пустинята за Газа.
/Библейско общество 2000/
А ангел от Господа говори на Филипа, казвайки: Стани, иди към юг, по пътя, който слиза от Ерусалим през пустинята за Газа.
/Протестантски 1940/
А на Филипа Ангел Господен каза: стани и тръгни към юг по пътя, който води от Иерусалим за Газа и който е пуст.
/Православен/
А ангел Господен говори на Филипа и рече: Стани и иди към пладне, в пътя който слезва от Ерусалим в град Газа: той е пуст.
/Цариградски/
And the angel of the Lord spake unto Philip, saying, Arise, and go toward the south unto the way that goeth down from Jerusalem unto Gaza, which is desert.
/KJV/