за Христос

И като го изтласкаха вън от града, хвърляха камъни по него. И свидетелите сложиха дрехите си при краката на един млад мъж на име Савел.

Слушай Деяния 7:58
Деяния 7:58

Препратки:

Други преводи на Деяния 7:58:

отведоха го извън града и започнаха да го замерват с камъни. Лъжесвидетелите оставиха наметките си в краката на един младеж на име Савел.
/Съвременен превод 2004/
и го изведоха вън от града, и го замеряха с камъни. И свидетелите сложиха дрехите си при краката на един младеж на име Савел.
/Верен 2002/
И като го изтласкаха вън от града, хвърляха камъни върху него. И свидетелите сложиха дрехите си при един млад мъж на име Савел.
/Библейско общество 2000/
И като го изтласкаха вън от града, хвърляха камъни върху него. И свидетелите сложиха дрехите си при нозете на един момък на име Савел.
/Протестантски 1940/
и, като го изведоха вън от града, хвърляха камъни върху му; а свидетелите сложиха дрехите си при нозете на един момък, по име Савел,
/Православен/
И като го изведоха вън из града, хвърлиха върх него камене. И свидетелите сложиха дрехите си при нозете на некой момък на име Савел.
/Цариградски/
And cast him out of the city, and stoned him: and the witnesses laid down their clothes at a young man's feet, whose name was Saul.
/KJV/