за Христос

Тогава дванадесетте свикаха всички ученици и казаха: Не е добре ние да оставим Божието слово и да прислужваме на трапези.

Слушай Деяния 6:2
Деяния 6:2

Препратки:

Други преводи на Деяния 6:2:

Дванадесетте апостола събраха всички последователи и казаха: Не е редно да изоставим Божието слово, за да се занимаваме с осигуряването на храната.
/Съвременен превод 2004/
Тогава дванадесетте свикаха всичките ученици и казаха: Не е добре ние да оставим Божието слово и да прислужваме на трапези.
/Верен 2002/
Тогава дванадесетте свикаха всички ученици и казаха: Не е добре ние да оставим Божието слово и да прислужваме на трапези.
/Библейско общество 2000/
По това, дванадесетте свикаха всичките ученици и рекоха: Не е добре ние да оставим Божието слово и да прислужваме на трапези.
/Протестантски 1940/
Тогава дванайсетте апостола, като свикаха цялото множество ученици, казаха: не е добре ние да оставим словото Божие и да се грижим за трапезите.
/Православен/
На това дванадесетте свикаха множеството на учениците и рекоха: Не е прилично нам да оставим словото Божие и да слугуваме на трапези.
/Цариградски/
Then the twelve called the multitude of the disciples unto them, and said, It is not reason that we should leave the word of God, and serve tables.
/KJV/