за Христос

И подбудиха народа със старейшините и книжниците и като се нахвърлиха върху него, сграбчиха го и го докараха в Синедриона,

Слушай Деяния 6:12
Деяния 6:12

Препратки:

Други преводи на Деяния 6:12:

По този начин те подтикнаха народа, старейшините и законоучителите, които дойдоха, заловиха го и го отведоха пред Синедриона.
/Съвременен превод 2004/
И подбудиха народа, старейшините и книжниците и като го нападнаха, го уловиха и го докараха в Синедриона.
/Верен 2002/
И подбудиха народа със старейшините и книжниците и като се нахвърлиха върху него, уловиха го и го докараха в Синедриона,
/Библейско общество 2000/
И подбудиха людете със старейшините и книжниците, и като дойдоха върху него, уловиха го и го докараха в синедриона,
/Протестантски 1940/
И подбудиха народа, стареите и книжниците и, като го нападнаха, грабнаха го и заведоха в синедриона.
/Православен/
И подсториха народа и старейшините и книжниците, и нападнаха та го дръпнаха и докараха го на съборището,
/Цариградски/
And they stirred up the people, and the elders, and the scribes, and came upon him, and caught him, and brought him to the council,
/KJV/