за Христос

А те си отидоха от Синедриона, радостни, че бяха удостоени да претърпят опозоряване за Исусовото име.

Слушай Деяния 5:41
Деяния 5:41

Препратки:

Други преводи на Деяния 5:41: