за Христос

И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име, дадено на човеците, чрез което трябва да се спасим.

Слушай Деяния 4:12
Деяния 4:12

Препратки:

Други преводи на Деяния 4:12:

Единствено в него можете да намерите спасение, защото няма друго име под небето, дадено на хората, чрез което трябва да се спасим!
/Съвременен превод 2004/
И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между хората, чрез което трябва да се спасим.
/Верен 2002/
И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име, дадено на човеците, чрез което трябва да се спасим.
/Библейско общество 2000/
И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между {Или: Открито на.}* човеците, чрез което трябва да се спасим.
/Протестантски 1940/
защото под небето няма друго име, на човеци дадено, чрез което трябва да се спасим.
/Православен/
И чрез никого другиго не бива спасение; защото нема под небето друго име да е дадено между человеците чрез което требва да се спасим.
/Цариградски/
Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved.
/KJV/