за Христос

Вие сте потомци на пророците и наследници на завета, който Бог сключи с бащите ви, когато каза на Авраам: "В твоето потомство ще се благословят всички земни племена."

Слушай Деяния 3:25
Деяния 3:25

Препратки:

Други преводи на Деяния 3:25:

А вие сте наследници на пророците и на завета, който Бог сключи с предците ви. Той каза на Авраам: Чрез твоето потомство ще са благословени всички народи по земята.
/Съвременен превод 2004/
Вие сте синове на пророците и на завета, който Бог направи с бащите ви, като каза на Авраам: "В твоето потомство ще се благословят всички земни племена."
/Верен 2002/
Вие сте потомци на пророците и наследници на завета, който Бог направи с бащите ви, когато каза на Авраам: "В твоето потомство ще се благословят всички земни племена."
/Библейско общество 2000/
Вие сте потомци на пророците, и наследници на завета, който Бог направи с бащите ви, когато каза на Авраама: "В твоето потомство ще се благославят всички земни племена".
/Протестантски 1940/
Вие сте синове на пророците и на завета, който Бог бе завещал на отците ви, думайки на Авраама: "и в твоето семе ще бъдат благословени всички земни племена".
/Православен/
Вие сте синове на пророците, и на завета който завеща Бог на отците наши, когато рече Аврааму: "И всите племена на земята в твоето семе ще се благословят."
/Цариградски/
Ye are the children of the prophets, and of the covenant which God made with our fathers, saying unto Abraham, And in thy seed shall all the kindreds of the earth be blessed.
/KJV/