за Христос

Затова покайте се и се обърнете, за да се заличат греховете ви, и така да дойдат освежителни времена от лицето на Господа

Слушай Деяния 3:19
Деяния 3:19

Препратки:

Други преводи на Деяния 3:19: