за Христос

Но вие се отрекохте от Святия и Праведния и като поискахте да ви се пусне един убиец,

Слушай Деяния 3:14
Деяния 3:14

Препратки:

Други преводи на Деяния 3:14: