за Христос

Защото на вас е дадено обещанието и на децата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при Себе Си.

Слушай Деяния 2:39
Деяния 2:39

Препратки:

Други преводи на Деяния 2:39:

Защото обещанието е за вас, за децата ви и за всички, които са далеч всички, които Господ, нашият Бог, призове при себе си.
/Съвременен превод 2004/
Защото на вас е обещанието и на децата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при Себе Си.
/Верен 2002/
Защото на вас е обещанието и на децата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при Себе Си.
/Библейско общество 2000/
Защото на вас е обещанието и на чадата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при себе Си.
/Протестантски 1940/
Защото за вас е обещанието, за вашите деца и за всички далечни, които би призовал Господ, Бог наш.
/Православен/
Защото обещанието е на вас, и на чадата ваши, и на всички далечни, колкото ще призове Господ Бог наш.
/Цариградски/
For the promise is unto you, and to your children, and to all that are afar off, even as many as the LORD our God shall call.
/KJV/