за Христос

Фригия и Памфилия, от Египет и онези страни от Ливия, които граничат с Киринея, и посетители от Рим - и юдеи, и прозелити,

Слушай Деяния 2:10
Деяния 2:10

Препратки:

Други преводи на Деяния 2:10:

Фригия, Памфилия, Египет, Ливийските области близо до Киринея, посетители от Рим,
/Съвременен превод 2004/
Фригия и Памфилия, на Египет и онези страни от Ливия, които граничат с Киринея, посетители от Рим, и юдеи, и прозелити,
/Верен 2002/
Фригия и Памфилия, от Египет и онези страни от Ливия, които граничат с Киринея, и посетители от Рим - и юдеи, и прозелити,
/Библейско общество 2000/
Фригия и Памфилия, от Египет и ония страни от Ливия, които граничат с Киринея, и посетители от Рим - и юдеи и прозелити,
/Протестантски 1940/
на Фригия и Памфилия, на Египет и Ливийските страни, съседни на Кириния, и дошлите от Рим, както иудеи, тъй и прозелити ,
/Православен/
Фригия и Памфилия, Египет и Ливийските страни които са около Киринея, и чужденци от Рим, Юдеи и прозелити,
/Цариградски/
Phrygia, and Pamphylia, in Egypt, and in the parts of Libya about Cyrene, and strangers of Rome, Jews and proselytes,
/KJV/