за Христос

А туземците, които видяха как змията висеше на ръката му, си говореха: Без съмнение този човек е убиец; затова, ако и да се е избавил от морето, пак божественото правосъдие не го оставя да живее.

Слушай Деяния 28:4
Деяния 28:4

Препратки:

Други преводи на Деяния 28:4:

Когато местните жители видяха влечугото, увиснало на ръката му, те казаха помежду си: Този човек трябва да е убиец, защото макар и да не се удави в морето, богинята на справедливостта не му позволи да живее.
/Съвременен превод 2004/
А туземците, като видяха как змията висеше на ръката му, говореха помежду си: Без съмнение този човек е убиец, когото, ако и да се е избавил от морето, пак правосъдието не го оставя да живее.
/Верен 2002/
А местните жители, които видяха змията как висеше на ръката му, казваха помежду си: Без съмнение този човек ще е убиец, който, ако и да се е избавил от морето, пак правосъдието няма да го остави да живее.
/Библейско общество 2000/
А туземците, като видяха змията, как висеше на ръката му, думаха помежду си: Без съмнение тоя човек ще е убиец, който, ако и да се е избавил от морето, пак правосъдието не го остави да живее.
/Протестантски 1940/
Туземците, като видяха змията, увиснала на ръката му, думаха помежду си: тоя човек е наистина убиец; затова, макар да се е избавил от морето, Божието правосъдие го не оставя да живее.
/Православен/
А варварите, като видеха змията как висеше о ръката му, думаха си помежду си: Известно че този человек е убийца който, ако и да се избави от морето, Божието правосъдие го не остави да живее.
/Цариградски/
And when the barbarians saw the venomous beast hang on his hand, they said among themselves, No doubt this man is a murderer, whom, though he hath escaped the sea, yet vengeance suffereth not to live.
/KJV/