за Христос

Защото затлъстя сърцето на този народ
и ушите им натегнаха,
и очите си затвориха,
да не би да видят с очите си
и да разберат със сърцето си,
и да се обърнат, за да ги изцеля."

Слушай Деяния 28:27
Деяния 28:27

Други преводи на Деяния 28:27:

Защото умовете на този народ са притъпени.
Те имат уши, но не чуват,
и са затворили очите си за истината.
В противен случай щяха да видят с очите си,
да чуят с ушите си, да разберат с умовете си,
да се обърнат към мен и да ги излекувам.
/Съвременен превод 2004/
Защото затлъстя сърцето на този народ и ушите им натегнаха, и очите си затвориха - да не би да видят с очите си и да чуят с ушите си, и да разберат със сърцето си, и да се обърнат, и да ги изцеля."
/Верен 2002/
Защото затлъстя сърцето на този народ
и ушите им натегнаха,
и очите си затвориха,
да не би да видят с очите си
и да разберат със сърцето си,
и да се обърнат, за да ги изцеля."
/Библейско общество 2000/
Защото затлъстя сърцето на тия люде,
И ушите им натегнаха,
И очите си затвориха,
Да не би да гледат с очите си,
И да разберат със сърцето си,
И да се обърнат та да ги изцеля".
/Протестантски 1940/
защото сърцето на тия човеци е закоравяло, и с уши мъчно слушат, и затворили са очите си, за да не би някак с очи да видят и с уши да чуят, и със сърце да разберат, та да се обърнат, и ги изцеря".
/Православен/
защото задебеле сърдцето на тези люде, и с ушите си тежко чуят, и очите си склопиха, да не би с очи да видят, и с уши не чуят, и със сърдце да разумеят, и се обърнат та ги изцеля."
/Цариградски/
For the heart of this people is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes have they closed; lest they should see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and should be converted, and I should heal them.
/KJV/