за Христос

"Иди, кажи на този народ:
С уши ще чуете, но никак няма да разберете;
и с очи ще гледате, но никак няма да прозрете.

Слушай Деяния 28:26
Деяния 28:26

Препратки:

Други преводи на Деяния 28:26:

Иди при този народ и кажи:
Ще слушате и ще чувате,
но няма да разберете.
Ще гледате и ще виждате,
но няма да проумеете видяното.
/Съвременен превод 2004/
"Иди, кажи на този народ: С уши ще чуете, но никак няма да разберете; и с очи ще гледате, но никак няма да видите.
/Верен 2002/
"Иди, кажи на този народ:
С уши ще чуете, но никак няма да разберете;
и с очи ще гледате, но никак няма да видите.
/Библейско общество 2000/
"Иди, кажи на тия люде:
Със слушане ще чуете, но никак няма да схванете;
И с очи ще видите, но никак няма да разберете.
/Протестантски 1940/
"иди и кажи на тоя народ: с уши ще чуете, и няма да разберете, с очи ще гледате, и няма да видите,
/Православен/
когато е рекъл: "Иди и кажи на този народ: Слухом ще чуете, и нема да разумеете; и с очи ще гледате, и нема да видите;
/Цариградски/
Saying, Go unto this people, and say, Hearing ye shall hear, and shall not understand; and seeing ye shall see, and not perceive:
/KJV/