за Христос

Там стотникът намери един александрийски кораб, който плаваше за Италия, и ни качи в него.

Слушай Деяния 27:6
Деяния 27:6

Препратки:

Други преводи на Деяния 27:6: