за Христос

да им отвориш очите, за да се обърнат от тъмнината към светлината и от властта на Сатана към Бога и да приемат прощение на греховете си и наследство между осветените чрез вяра в Мене.

Слушай Деяния 26:18
Деяния 26:18

Препратки:

Деяния 9:17,18; Псалми 119:18; Псалми 146:8; Исая 29:18; Исая 32:3; Исая 35:5; Исая 42:7; Исая 43:8; Лука 4:18; Лука 24:45; Йоан 9:39; 2Коринтяни 4:4,6; Ефесяни 1:18;
Деяния 26:23; Деяния 13:47; Исая 9:2; Исая 49:6; Исая 60:1-3; Малахия 4:2; Матей 4:16; Матей 6:22,23; Лука 1:79; Лука 2:32; Йоан 1:4-9; Йоан 3:19; Йоан 8:12; Йоан 9:5; Йоан 12:35,36; 2Коринтяни 4:6; 2Коринтяни 6:14; Ефесяни 1:18; Ефесяни 4:18; Ефесяни 5:8,14; 1Солунци 5:4-8; 1Петрово 2:9,25; 1Йоан 2:8,9;
Исая 49:24,25; Исая 53:8-12; Лука 11:21,22; Колосяни 1:13; 2Тимотей 2:26; Евреи 2:14,15; 1Йоан 3:8; 1Йоан 5:19; 1Петрово 2:9; Откровение 20:2,3;
Деяния 2:38; Деяния 3:19; Деяния 5:31; Деяния 10:43; Деяния 13:38,39; Псалми 32:1,2; Лука 1:77; Лука 24:47; Римляни 4:6-9; 1Коринтяни 6:10,11; Ефесяни 1:7; Колосяни 1:14; 1Йоан 1:9; 1Йоан 2:12;
Деяния 20:32; Римляни 8:17; Ефесяни 1:11,14; Колосяни 1:12; Евреи 9:15; Яков 2:5; 1Петрово 1:4;
Деяния 20:32; Йоан 17:17; 1Коринтяни 1:2,30; 1Коринтяни 6:11; Тит 3:5,6; Евреи 10:10,14; Юда 1:1; Откровение 21:27;
Деяния 15:9; Йоан 4:10,14; Йоан 7:38,39; Римляни 5:1,2; Галатяни 2:20; Галатяни 3:2,14; Ефесяни 2:8; Евреи 11:6;

Други преводи на Деяния 26:18:

Ти ще им отвориш очите и ще ги обърнеш от тъмнина към светлина, от властта на Сатана към Бога, за да получат прошка за греховете си и място сред онези, които Бог освети въз основа на вярата им в мен.
/Съвременен превод 2004/
да им отвориш очите, за да се обърнат от тъмнината към светлината и от властта на Сатана към Бога и да приемат прощение на греховете и наследство между онези, които са осветени чрез вяра в Мен.
/Верен 2002/
да им отвориш очите, за да се обърнат от тъмнината към светлината и от властта на Сатана към Бога и да приемат прощение на греховете си и наследство между осветените чрез вяра в Мен.
/Библейско общество 2000/
да им отвориш очите, та да се обърнат от тъмнината към светлината, и от властта на сатана към Бога, и да приемат прощение на греховете си и наследство между осветените, чрез вяра в Мене.
/Протестантски 1940/
да отвориш очите им, за да се обърнат от тъмнина в светлина и от властта на сатаната към Бога, та чрез вярата в Мене да получат прошка на греховете и наследие между осветените.
/Православен/
да им отвориш очите, да се обърнат от тъмното във виделото, и от властта на Сатана към Бога, и чрез верата в мене да вземат прощение на греховете си и наследие между осветените.
/Цариградски/
To open their eyes, and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins, and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me.
/KJV/