за Христос

Павел пред Агрипа и Верникия
А като изминаха няколко дни, цар Агрипа и Верникия дойдоха в Цезарея да поздравят Фест.

Слушай Деяния 25:13
Деяния 25:13

Препратки:

Други преводи на Деяния 25:13: