за Христос

А като го прочете, управителят го попита от коя област е; и като разбра, че е от Киликия, каза:

Слушай Деяния 23:34
Деяния 23:34

Препратки:

Други преводи на Деяния 23:34: