за Христос

Тогава хилядникът се приближи и му каза: Кажи ми, ти римлянин ли си? А той каза: Римлянин.

Слушай Деяния 22:27
Деяния 22:27

Други преводи на Деяния 22:27: