за Христос

Затова бдете и помнете, че за три години денем и нощем не престанах да поучавам със сълзи всеки един от вас.

Слушай Деяния 20:31
Деяния 20:31

Препратки:

Други преводи на Деяния 20:31:

Затова бъдете нащрек! Не забравяйте, че три години със сълзи на очи, ден и нощ, непрекъснато предупреждавах всеки от вас.
/Съвременен превод 2004/
Затова бдете и помнете, че три години не престанах да поучавам всеки един със сълзи денем и нощем.
/Верен 2002/
Затова бдете и помнете, че за три години денем и нощем не престанах да поучавам със сълзи всеки един от вас.
/Библейско общество 2000/
Затова бдете и помнете, че за три години денем и нощем, не престанах да поучавам със сълзи всеки един от вас.
/Протестантски 1940/
Затова бъдете будни и помнете, че три години денем и нощем не преставах със сълзи да поучавам всекиго едного от вас.
/Православен/
За това, бъдете будни, и помнете че три години дене и ноще не престанах от да поучавам със сълзи всекиго едного от вас.
/Цариградски/
Therefore watch, and remember, that by the space of three years I ceased not to warn every one night and day with tears.
/KJV/