за Христос

като проповядвах и на юдеи, и на гърци покаяние спрямо Бога и вяра спрямо нашия Господ Исус Христос.

Слушай Деяния 20:21
Деяния 20:21

Препратки:

Други преводи на Деяния 20:21: