за Христос

И безредица обхвана града; и като уловиха македонците Гай и Аристарх, спътници на Павел, единодушно се втурнаха в театъра.

Слушай Деяния 19:29
Деяния 19:29

Препратки:

Други преводи на Деяния 19:29:

В града настъпи суматоха. Тълпата се втурна в театъра, влачейки след себе си двама от спътниците на Павел македонците Гай и Аристарх.
/Съвременен превод 2004/
И смущението се разпространи по целия град. И като уловиха македонците Гай и Аристарх, спътниците на Павел, единодушно се спуснаха в театъра.
/Верен 2002/
И смущението се разпростря по града; и като уловиха македонците Гай и Аристарх, спътници на Павел, единодушно се спуснаха в театъра.
/Библейско общество 2000/
И смущението се разпростря по града; и като уловиха македонците Гаия и Аристарха, Павловите спътници, единодушно се спуснаха в театъра;
/Протестантски 1940/
И цял град се разбунтува; и като грабнаха Гаия и Аристарха, македонци, Павлови спътници, единодушно се втурнаха в зрелището.
/Православен/
И смущението се разпростре по всичкия град; и впуснаха се единодушно на позорището, като дръпнаха със себе си Македонците Гаия и Аристарха, Павловите спътници.
/Цариградски/
And the whole city was filled with confusion: and having caught Gaius and Aristarchus, men of Macedonia, Paul's companions in travel, they rushed with one accord into the theatre.
/KJV/