за Христос

И това продължи две години, така че всички, които живееха в Азия, и юдеи, и гърци, чуха Господнето учение.

Слушай Деяния 19:10
Деяния 19:10

Препратки:

Други преводи на Деяния 19:10: