за Христос

Аполос в Ефес
А някой си юдеин на име Аполос, роден в Александрия, човек учен и силен в Писанията, дойде в Ефес.

Слушай Деяния 18:24
Деяния 18:24

Препратки:

Други преводи на Деяния 18:24: