за Христос

защото Аз съм с теб и никой няма да те нападне и да ти стори зло; защото имам много хора в този град.

Слушай Деяния 18:10
Деяния 18:10

Препратки:

Други преводи на Деяния 18:10: