за Христос

нито са Му потребни служения от човешки ръце, като че ли има нужда от нещо, понеже Той сам дава на всички и живот, и дишане, и всичко;

Слушай Деяния 17:25
Деяния 17:25

Препратки:

Други преводи на Деяния 17:25:

Той е Онзи, който дарява на всички живот, дихание и всичко останало и не се нуждае от помощта на хората.
/Съвременен превод 2004/
нито са Му потребни служения от човешки ръце, като че ли има нужда от нещо, понеже Сам Той дава на всички и живот, и дишане, и всичко.
/Верен 2002/
нито са Му потребни служения от човешки ръце, като че ли има нужда от нещо, понеже Той сам дава на всички и живот, и дишане, и всичко;
/Библейско общество 2000/
нито Му са потребни служения от човешки ръце, като да би имал нужда от нещо, понеже сам Той дава на всички и живот и дишане и всичко;
/Протестантски 1940/
нито приема служение от човешки ръце, като да се нуждае от нещо, но Сам дава на всички живот и дишане и всичко.
/Православен/
нито приима служения от ръце человечески като да би имал нужда от нещо, понеже той дава на всички и живот и дихание и все;
/Цариградски/
Neither is worshipped with men's hands, as though he needed any thing, seeing he giveth to all life, and breath, and all things;
/KJV/