за Христос

Павел отива в Европа
И апостолите преминаха Фригийската и Галатийската земя, като им бе забранено от Святия Дух да проповядват словото в Азия;

Слушай Деяния 16:6
Деяния 16:6

Препратки:

Други преводи на Деяния 16:6:

Те преминаха през областта Фригия и Галатия, защото Святият Дух им попречи да проповядват словото в Азия.
/Съвременен превод 2004/
И апостолите преминаха фригийската и галатийската земя, като им се забрани от Светия Дух да проповядват словото в Азия #Има се предвид Римската провинция Азия - западната част на Мала Азия.#;
/Верен 2002/
И апостолите преминаха Фригийската и Галатийската земя, като им бе забранено от Святия Дух да проповядват словото в Азия;
/Библейско общество 2000/
И апостолите преминаха фригийската и галатийската земя, като им се забрани от Светия Дух да проповядват словото в Азия;
/Протестантски 1940/
Като преминаха Фригия и страната Галатийска, те не бяха допуснати от Духа Светаго да проповядват словото в Асия.
/Православен/
И като преминаха Фригия и Галатийската земя, понеже им се възбрани от Духа Светаго да проповедат словото в Азия,
/Цариградски/
Now when they had gone throughout Phrygia and the region of Galatia, and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia,
/KJV/