за Христос

А те казаха: Повярвай в Господ Исус Христос и ще се спасиш - ти и домът ти.

Слушай Деяния 16:31
Деяния 16:31

Препратки:

Други преводи на Деяния 16:31: