за Христос

и не направи никаква разлика между нас и тях, като очисти сърцата им чрез вяра.

Слушай Деяния 15:9
Деяния 15:9

Препратки:

Други преводи на Деяния 15:9: