за Христос

"След това ще се върна.
И пак ще издигна падналата Давидова скиния,
и ще съградя наново развалините й,
и ще я изправя;

Слушай Деяния 15:16
Деяния 15:16

Препратки:

Други преводи на Деяния 15:16:

След това ще се завърна
и ще възстановя Давидовия срутен дом;
ще го издигна от развалините и ще го възстановя,
/Съвременен превод 2004/
"След това ще се върна и пак ще издигна падналата Давидова скиния, и пак ще издигна развалините й, и ще я изправя;
/Верен 2002/
"След това ще се върна.
И пак ще издигна падналата Давидова скиния,
и пак ще издигна развалините й,
и ще я изправя;
/Библейско общество 2000/
"След това ще се върна.
И пак ще въздигна падналата Давидова скиния,
И пак ще издигна развалините й,
И ще я изправя;
/Протестантски 1940/
"след това ще се обърна и ще възстановя падналата Давидова скиния, и каквото е разрушено в нея, ще възстановя и ще я изправя,
/Православен/
"След това ще се върна и ще съградя падналата скиния Давидова, и развалините й ще съградя пак, и ще я изправя;
/Цариградски/
After this I will return, and will build again the tabernacle of David, which is fallen down; and I will build again the ruins thereof, and I will set it up:
/KJV/