за Христос

А юдеите, като видяха множествата, се изпълниха със завист, опровергаваха това, което говореше Павел, и хулеха.

Слушай Деяния 13:45
Деяния 13:45

Препратки:

Други преводи на Деяния 13:45:

Като видяха огромното множество, юдеите се изпълниха със завист и започнаха да обиждат Павел и да възразяват на казаното от него.
/Съвременен превод 2004/
Но юдеите, като видяха множествата, се изпълниха със завист и като противоречаха и хулеха, се противопоставяха на това, което говореше Павел.
/Верен 2002/
А юдеите, като видяха множествата, изпълниха се със завист, опровергаваха това, което говореше Павел, и хулеха.
/Библейско общество 2000/
А юдеите като видяха множествата, изпълниха се със завист, опровергаваха това, което говореше Павел и хулеха.
/Протестантски 1940/
Но иудеите, като видяха множеството, изпълниха се със завист и противоречеха на това, що говореше Павел, като възразяваха и хулеха.
/Православен/
А Юдеите като видеха събрания народ изпълниха се от завист, и с противоречие и хули говореха против това което Павел казваше.
/Цариградски/
But when the Jews saw the multitudes, they were filled with envy, and spake against those things which were spoken by Paul, contradicting and blaspheming.
/KJV/