за Христос

Понеже той беше добър човек, пълен със Святия Дух и с вяра; и значително множество се прибави към Господа.

Слушай Деяния 11:24
Деяния 11:24

Препратки:

Други преводи на Деяния 11:24: