за Христос

Като чуха това, те престанаха да възразяват и славеха Бога, като казваха: И на езичниците Бог даде покаяние за живот.

Слушай Деяния 11:18
Деяния 11:18

Препратки:

Други преводи на Деяния 11:18:

Когато чуха това, вярващите престанаха да възразяват и започнаха да славят Бога, казвайки: Ето, дори и на езичниците Бог даде възможността да се покаят, за да имат живот.
/Съвременен превод 2004/
Като чуха това, те се успокоиха и славеха Бога, като казваха: И така, Бог и на езичниците даде покаяние за живот.
/Верен 2002/
Като чуха това, те престанаха да възразяват и славеха Бога, като казваха: И на езичниците Бог даде покаяние за живот.
/Библейско общество 2000/
Като чуха това, те престанаха да възразяват, и славеха Бога, казвайки: И на езичниците Бог даде покаяние за живот.
/Протестантски 1940/
Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: и тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот.
/Православен/
Това като чуха млъкнаха си, и славеха Бога и казваха: И на езичниците прочее даде Бог покаяние за живот.
/Цариградски/
When they heard these things, they held their peace, and glorified God, saying, Then hath God also to the Gentiles granted repentance unto life.
/KJV/