за Христос

И така, тези князе и сатрапи се събраха при царя и му казаха така: Царю Дарий, да си жив довека!

Слушай Даниил 6:6
Даниил 6:6

Препратки:

Други преводи на Даниил 6:6: