за Христос

И така, тези хора казаха: Няма да намерим никаква причина против този Даниил, освен ако не открием нещо относно закона на неговия Бог.

Слушай Даниил 6:5
Даниил 6:5

Препратки:

Други преводи на Даниил 6:5: